identyfikacja wizualna

IDENTYFIKACJA WIZUALNA – jest usługą skierowaną przede wszystkim do innych podmiotów gospodarczych i instytucji, ale także dla indywidualnego odbiorcy.

Polega ona na stworzeniu odrębnego, oryginalnego języka graficznego niezbędnego w kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Wszelkie działania projektowe mają na celu stworzenie spójnej
i czytelnej identyfikacji z jednoczesnym wyróżnieniem marki spośród podmiotów konkurencyjnych.

Głównym elementem procesu tworzenia identyfikacji wizualnej jest logo firmy, a także wizytówki, papier firmowy, materiały reklamowe itp. Usługa ta daje również możliwość stworzenia
na specjalne życzenie Inwestora tzw. Księgi Znaku.