„Najczęstsze błędy popełniane na linii Projektant Wnętrz – Inwestor” wykład dla Krakowskich Szkół Artystycznych w ramach Zaprojektowani 2015